Over ons

Wat is een buurtplatform?

In elke buurt is wel (latent) een netwerk van samenwerkende actieve bewoners. Dat zal in elke buurt anders zijn, vanuit een andere historie komen,  en kan een formele status hebben of een informeel netwerk als een zwermcoalitie zijn. Het is nooit perfect, kent altijd uitdagingen maar is enorm waardevol: Als buurtverbeterplatform geven ze

 • de gemeenschap een stem (of meerdere), 

 • een structuur om samen activiteiten te ondernemen 

en fungeren als de netwerkorganisatie van buurtbewoners en -organisaties die willen samenwerken ter verbetering van mens, buurt en stad. 

 

Een buurtplatform

 • wordt geleid door een groep van samenwerkende actieve bewoners. Het initiatief komt van onderop, is altijd een initiatief van bewoners zelf, je bent 24/7 in die buurt

 • Het functioneert als koepel die een verscheidenheid van initiatieven in een buurt laat samenwerken 

 • Het organiseert de doe-democratie. Je bent niet alleen overlegpartner. Een buurtplatform haalt diens legitimering in de buurt uit de verbeteringen en activiteiten van de mensen die zich samen inzetten

 

 

 

Wat is de coalitie van buurtplatformen Amsterdam?

 

De coalitie is een netwerk van buurtplatformen en een kweekvijver van bewoners organisaties die die rol ook zouden willen oppakken voor hun buurt. 

 

 

 

 

Waarden:

 • EIGENAARSCHAP: Eigenaarschap van bewoners van de buurt; 
 • ZORG: Zorg-energie en solidariteit tussen mensen en buurtgroepen; 
 • INCLUSIVITEIT: Hen die je te weinig ziet of hoort een stem geven en doen mee;
 • INITIATIEF:  Initiatief om zelf verbeteringen voor de buurt voor te stellen en uit te proberen;
 • ZELF-ORGANISATIE: Zelforganisatie en collectief-vorming van onderop. 

 

Visie 

Elke buurt in Amsterdam een buurtplatform-van-onderop:

 • die zich richt op het samen verbeteren van de buurt, de mensen en hun leefomgeving; 
 • die dient als koepel en netwerkorganisatie van bewoners en andere organisaties in de buurt; 
 • en die als zodanig een volwaardige stakeholder en gesprekspartner is in de ontwikkeling van de buurt en daarvoor ook zelf aan de slag kan. 

 

Missie 

 • Bewoners samen op buurtniveau producent van de stad maken;
 • Mogelijk maken dat er samen kan worden gezorgd voor mens en leefomgeving;
 • Gemeenschappen en de mensen daarin beter en weerbaar maken.

 

Strategie

 • Buurtplatformrecht en buurtbudget wordt getest in verschillende buurten;
 • Buurtbewoners en lokale bedrijven die betrokken zijn bij de buurt creëren een meerwaarde door samen te werken in een buurtplatform; 
 • Die meerwaarde laten zien en wordt vertaald in een betere positie van het buurtplatform;
 • Versterken van positie, voorkomen dat het buurtplatformen genegeerd worden
 • Realiseren van een relatieve autonomie: onafhankelijk kunnen opereren met eigen middelen, ruimte en positie en onafhankelijke externe ondersteuning.

 

Instrumenten, onder andere

Buurtplatformrecht / invoeren in aantal buurten die hierom vragen

Buurtbudgetten richten op BuurtPLATFORMbudgetten te worden

''Motivatie'' (krijg je er energie van'' als criterium prominent in beleidsbeslissingen invoeren

Diverse ideeën over wat beter zou kunnen, voeg ook vooral toe/vul aan www.bit.ly/bprveranderingen  

 

 

''We belissen niets maar organiseren van alles''